АЛБАН ХААГЧДЫН 2018 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭГ ДҮГНЭЛЭЭ

2018-12-19

 Тус байгууллагын албан хаагчдын 2018 оны үр дүнгийн гэрээг 2018 оны 12 дугаар сарын 13-ний өдөр дүгнэлээ.

        Хэлтсийн дарга нар харьяа хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн үр дүнгийн гэрээг үнэлж, албан хаагчид байгууллагын Даргын дэргэдэх зөвлөлд хэрэгжилтээ тайлагнаснаар өмнөх жилүүдээс онцлог боллоо.

       Дээрх аргачлалаар дүгнэх нь албан хаагчдын оролцоог нэмэгдүүлж, ажлын гүйцэтгэлийг үнэн зөв, бодитой дүгнэх нэг хэлбэр боллоо.

 

    Албан хаагчдын 2018 оны үр дүнгийн гэрээний гүйцэтгэлийн үнэлгээ
2018.12.15        
           
Овог нэр Албан тушаал Гэрээний хэлбэр Үнэлгээ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 Эрдэнэцэцэг Чагнаадорж Дарга Үр дүнгийн гэрээ 95.5  
2 Баттөмөр Рэнцэндорж Хэлтсийн дарга Үр дүнгийн гэрээ 93 Шатлал ахиулах, Үр дүнгийн урамшуулал олгох
3 Дашдаваа Нэргүй Хэлтсийн дарга Үр дүнгийн гэрээ 93 Шатлал ахиулах, Үр дүнгийн урамшуулал олгох
4 Дашзэвгэ Болорчимэг Мэргэжилтэн Үр дүнгийн гэрээ 93.03 Шатлал ахиулах, Үр дүнгийн урамшуулал олгох
5 Тэгшбаатар Саранзул Мэргэжилтэн Үр дүнгийн гэрээ 90.6 Шатлал ахиулах, Үр дүнгийн урамшуулал олгох
6 Баттулга Батцэцэг Мэргэжилтэн Үр дүнгийн гэрээ 89.2 Шатлал ахиулах, Зэрэг дэв дэвшүүлэх
7 Нямдорж Эрдэнэбат Мэргэжилтэн Үр дүнгийн гэрээ 88.38 Үр дүнгийн урамшулал олгох
8 Тэгшдүүрэн Эрдэнэбаяр Мэргэжилтэн Үр дүнгийн гэрээ 89.58 Үр дүнгийн урамшуулал олгох, Зэрэг дэв олгох
9 Эрдэнэ Энхмэнд Мэргэжилтэн Үр дүнгийн гэрээ 96.41 Шатлал ахиулах, Үр дүнгийн урамшуулал олгох
10 Жаргалсайхан Элбэгзаяа Мэргэжилтэн Үр дүнгийн гэрээ 91.6 Шатлал ахиулах, Зэрэг дэв дэвшүүлэх
11 Батжаргал Солонго Мэргэжилтэн Үр дүнгийн гэрээ 90.6 Шатлал ахиулах, Үр дүнгийн урамшуулал олгох
12 Лхагва Мөнхсарнай Газрын даамал Үр дүнгийн гэрээ 80.7 Үр дүнгийн урамшуулал олгох
13 Баатар Мөнх-Эрдэнэ Газрын даамал Үр дүнгийн гэрээ 84.1 Үр дүнгийн урамшуулал олгох
14 Доржсүрэн Эрдэнэболд Ахлах нягтлан бодогч Хөдөлмөрийн гэрээ 88 Шатлал ахиулах
15 Цогтбаяр Ламзав Мэргэжилтэн Хөдөлмөрийн гэрээ 90.3 Үр дүнгийн урамшуулал олгох
16 Лувсандорж Бадамцэрэн Үйлчлэгч Хөдөлмөрийн гэрээ 90 Үр дүнгийн урамшуулал олгох
17 Батмөнх Мөнх-Оргил Жолооч Хөдөлмөрийн гэрээ 90  

 

                                                  

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР