Удирдах албан тушаалтны хамаарал бүхий этгээийн ажил эрхлэлтийн 2018 оны нэгдсэн судалгаа

2018-11-01

ГХБХБГ-ЫН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ХАМААРАЛ БҮХИЙ

ЭТГЭЭДҮҮДИЙН АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН 2018 ОНЫ НЭГДСЭН СУДАЛГАА

Удирдах албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, нэр

Албан тушаал

Ямар хамааралтай болох /овог, нэр/

Хамаарал бүхий этгээдийн ажиллаж байгаа байгууллага, албан тушаал

Үйл ажиллагааны чиглэл

Төрсөн газар, үндсэн харьяа

1

Дашдаваа

Нэргүй

Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга

 

Эхнэр

Отгонпүрэв

Мөнхзул

Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХэлтсийн мэргэжилтэн

 

Төрийн байгууллага

 

Дундговь аймаг Сайнцагаан сум

2

Доржсүрэн

Эрдэнэболд

Ахлах нягтлан бодогч

Эхнэр Гончиг Отгонгонгор

Сайнцагаан эрүүл мэндийн төвийн нягтлан бодогч

 

Төрийн байгууллага

 

Дундговь аймаг Сайнцагаан сум

3

Доржсүрэн

Эрдэнэболд

Ахлах нягтлан бодогч

Эгч Доржсүрэн Цэцэгсүрэн

Хилийн цэргийн дуу бүжгийн чуулгад найруулагч

Төрийн байгууллага

Дундговь аймаг

Сайнцагаан сум

Улаанбаатар хот

4

Доржсүрэн

Эрдэнэболд

Ахлах нягтлан бодогч

Эгч Доржсүрэн Алтантогос

“Дундговь Ус” ОНӨҮГ-ын Усан санч

ОНӨҮГ

Дундговь аймаг

Сайнцагаан сум

5

Доржсүрэн

Эрдэнэболд

Ахлах нягтлан бодогч

Ах Доржсүрэн Эрдэнэ-Очир

“Гангар инвест” ХХК-ний инженер

ХХК

Дундговь аймаг

Сайнцагаан сум

Улаанбаатар хот

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР