Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авахад шаардагдах материал.

2017-12-28

1.    Зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдөл

2.    Газар олгосон тухай шийдвэр

1.    газар ашиглах, эзэмших гэрээ

2.    газар ашиглах, эзэмших гэрчилгээний хуулбар

3.    Техникийн нөхцлүүд:

1.    дулаан

2.    цэвэр, бохир ус

3.    цахилгаан хангамж

4.    холбоо радио хангамж

4.    Инженер геологийн дүгнэлт

5.    Зураг төслийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл

6.    Магадлалаар баталгаажсан барилгын ажлын зураг , төсөв

7.    Магадлалын ерөнхий дүгнэлт

8.    Гүйцэтгэгч байгууллагын тусгай зөвшөөрөл

9.    Захиалагч, гүйцэтгэгч нарын хооронд байгуулсан гэрээнүүд:

1.    зураг төсөл боловсруулах гэрээ

2.    барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тухай гэрээ

10. Хариуцан бариулагчийг томилсон тухай гүйцэтгэгч байгууллагын даргын тушаал,

11. Захиалагчийн хяналт хийх төлөөлөгчийг томилсон тухай захиалагч байгууллагын даргын тушаал

12. Барилгын тэг тэнхлэг тавьсан акт, түүнийг тавихад гаргасан зай хэмжээний зураг

13. Захилагч гүйцэтгэгчээр батлуулсан талбайн зохион байгуулалтын зураг

14. Зохиогчийн хяналт хийлгэх талаар зураг төслийн байгууллагатай хийсэн гэрээ

15. Захиалагчийн хяналт тавих инженерийн дипломын хуулбар

16. Барилга бариулах инженерийн дипломын хуулбар

17.  Байгаль орчны дүгнэлт

 

Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалттай бол гүйцэтгэлийн санхүүжилт, 

Дээрээс нь гүйцэтгэлийн санхүүжилтыг тус бүрээр нь хавсаргаж өгөөрөй

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР