"Луус сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө"

2022-05-06
Ажлын нэр, байршил:"Луус сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө"
Захиалагч: Дундговь аймгийн ЗДТГазар
Зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Сонголт дизайн" ХХК
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 96.2 сая төгрөг
Ажлын явц: 100%
2022 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр зураг төслийг магадлалаар батлуулан хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болсон байна.
Мөн Засгийн газрын 2021 оны 161 дүгээр тогтоолын дагуу 2022 онд улсын төсвийн 4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Луус суманд "Сумын хөгжил инженерийн дэд бүтцийн хангамж" төсөл арга хэмжээ хэрэгжинэ.
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР