“Дундговь аймгийн хэмжээнд хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг бүрдүүлж, мэдээллийн санд бүртгэх" ажил

2022-08-09
“Дундговь аймгийн хэмжээнд хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг бүрдүүлж, мэдээллийн санд бүртгэх" ажлыг улсын хэмжээнд шинээр санаачлан Сайнцагаан сумаас бусад 14 сумын хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг бүртгэх ажлыг эхлүүлээд байна.
Дээрх ажил хэрэгжснээр хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг бүрэн бүрдүүлж, мэдээллийн санд бүртгэн хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах болон төлөвлөлт шийдвэр гаргахад шаардлагатай байрлалд суурилсан орон зайн суурь мэдээллийг бий болгож, хот байгуулалтын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт тавих боломж бүрдэх юм. Мөн Хот суурин газрын чанарын улсын хянан баталгааны ажил хийгдэж байна.
2022 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 08 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд Луус, Хулд, Дэлгэрхангай, Сайхан-Овоо сумдад ажиллаж барилгуудын мэдээллийг эзэмшигчээс авч мэдээллийг шинэчиллээ.
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР