Албан хаагчтай байгуулах гэрээ

2022-12-15

Төрийн албаны тухай хууль, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 2021 оны 06 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Хүний нөөцийг хөгжүүлэх" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Буманбаатар ШУТИСургуулийн Барилга архитектурын сургуулийн Хот байгуулалтын архитектур мэргэжлээр магистрын зэрэг горилохоор 1,5-2 жилийн хугацаанд 6.569.548 төгрөгний сургалтын зардалаар суралцахаар 2022 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр №2022/01 дугаартай "Албан хаагчтай байгуулах гэрээ" байгуулан суралцаж байна.

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР