ГАЗАР ӨМЧЛӨЛ

2023-11-23Аймгийн Засаг даргын 2023-08-15-ны А/470 дугаар захирамж
2022-11-30Аймгийн Засаг даргын 2022-11-26-ны А/458 дугаар захирамж
2022-11-23Аймгийн Засаг даргын 2022-11-02-ны А/427 дугаар захирамж
2022-11-23Аймгийн Засаг даргын 2022-07-05-ны А/303 дугаар захирамж
2022-11-23Аймгийн Засаг даргын 2022-06-17-ны А/264 дугаар захирамж
2022-11-23Аймгийн Засаг даргын 2022-06-09-ны А/249 дугаар захирамж
2022-05-10АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2022-04-13-НЫ ӨДРИЙН А/153 ДУГААР ЗАХИРАМЖ
2021-10-29АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2021-10-27-НЫ ӨДРИЙН А/401 ДУГААР ЗАХИРАМЖ
2021-10-28Аймгийн Засаг даргын 2021-10-14-ны өдрийн А/375 дугаар захирамж
2021-01-212021 онд Аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх газрын төлөвлөгөө
2020-10-02Аймгийн Засаг даргын 2020-09-25-ны А/262 дугаар захирамж
2020-01-232020 онд Аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх газрын төлөвлөгөө
2019-08-08Аймгийн Засаг даргын 2019-06-22-ны А/247 дугаар захирамж
2019-07-04Аймгийн засаг даргын 2019-05-29-ны A/226 дугаар захирамж
2018-04-20Аймгийн Засаг даргын 2018-04-18-ны А/178 дугаар захирамж
2018-04-16Аймгийн Засаг даргын 2018-04-13-ны А/159 дугаар захирамж
2018-04-16Аймгийн Засаг даргын 2018-04-13-ны А/158 дугаар захирамж
2018-04-16Аймгийн Засаг даргын 2018-04-13-ны А/157 дугаар захирамж
2018-03-16Аймгийн Засаг даргын 2018-03-12-ны А/98 дугаар захирамж
2018-02-13Аймгийн Засаг даргын 2018-02-09-ны А/59 дугаар захирамж
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР