ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ

 

АЛСЫН ХАРАА       

 

“ИРГЭН ТӨВТЭЙ-УХААЛАГ, ЦАХИМ ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА”

 

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

            Дундговь аймгийн газрын нөөцийг төлөвлөх, зурагжуулах, иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах, Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах,энэ талаар аймаг, сумын Засаг даргын шийдвэр гаргах түвшинд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх замаар газрыг зөв зохистой ашиглах, хамгаалах, газрын эдийн засгийн үр өгөөжийг иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгж хүртэх нөхцлийг бүрдүүлэх.

             Орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн хэтийн төлөв, хэрэгжүүлэх үе шатны зорилттой уялдуулан барилга, дэд бүтэц, хот байгуулалт, хот суурины ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн төлөвлөгөө болон барилга байгууламжийн зураг төсөл, тэдгээртэй холбогдолтой судалгаа хийж, санал гаргах, мэргэжлийн зөвлөгөөгөөр хангах, зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

 

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО

          Газрын харилцааны салбарт мэдээллийн технологийн ололтыг нэвтрүүлэх замаар газартай холбоотой төрийн үйлчилгээг цахимжуулж, үйл ажиллагааны шуурхай, мэргэжлийн, ил тод байдлыг хангахад оршино. 

 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2021-2024 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ:

  • Геодези, зураг зүй
  • Суурь судалгаа, мониторинг
  • Газар зохион байгуулалт
  • Кадастр
  • Орон зайн мэдээлэл, технологи
  • Хот төлөвлөлт
  • Хот байгуулалтын кадастр
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР