БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРСӨН УЛСЫН КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2023-01-24Дундговь аймаг Сайнцагаан сум иргэн Ч.Сэргэлэнбаатарын 20 айлын орон сууцны зориулалттай барилга
2023-01-24Дундговь аймаг Сайнцагаан сум иргэн Д.Наранзулын 20 айлын орон сууцны зориулалттай барилга
2023-01-24Дундговь аймгийн төвд Говийн ирээдүй цогцолбор сургууль болон 3-р цэцэрлэгийн барилгын жижиг засварын ажил
2022-12-15Дундговь аймаг Сайхан-Овоо сум "Сумын төвийн усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламжийн дуусгалын ажил"
2022-12-15Дундговь аймаг Гурвансайхан сум "Аялал жуулчлалын байгаль, түүх соёлын өв бүхий газруудад ариун цэврийн газар, авто зогсоол бүхий отоглох цэг Их газрын чулууны тохижилтын ажил"
2022-12-15Дундговь аймаг Эрдэнэдалай сум "Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар солих ажил"
2022-12-15Дундговь аймаг Сайнцагаан сум "Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах агуулах"
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР