ТӨСӨВ САНХҮҮ

2022-05-11Санхүүгийн 2022 оны 4 сарын мэдээ
2022-04-21Аудитын 2021 оны жилийн эцсийн дүгнэлт
2022-04-14Санхүүгийн 2022 оны 3 сарын мэдээ
2022-03-11Санхүүгийн 2022 оны 2 сарын мэдээ
2022-02-18Санхүүгийн 2022 оны 1 сарын мэдээ
2022-02-042021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
2022-01-242022 оны төсвийн хуваарь
2022-01-24Санхүүгийн 2021 оны 12 сарын мэдээ
2021-12-09Санхүүгийн 2021 оны 11 сарын мэдээ
2021-11-29Санхүүгийн 2021 оны 10 сарын мэдээ
2021-10-26Санхүүгийн 2021 оны 9 сарын мэдээ
2021-09-17Санхүүгийн 2021 оны 8 сарын мэдээ
2021-08-19Санхүүгийн 2021 оны 7 сарын мэдээ
2021-07-292021 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан
2021-07-09Санхүүгийн 2021 оны 6 сарын мэдээ
2021-06-03Санхүүгийн 2021 оны 5 сарын мэдээ
2021-05-07Санхүүгийн 2021 оны 4 сарын мэдээ
2021-04-30Санхүүгийн 2021 оны 3 сарын мэдээ
2021-03-10Санхүүгийн 2021 оны 2 сарын мэдээ
2021-03-02Аудитын 2020 оны жилийн эцсийн дүгнэлт
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР