ШИНЭЭР БОЛОВСРУУЛЖ БАЙГАА БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛ

2022-02-06“ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮСИЙН ХИЛ ЗААГ, ИТГЭЛЦҮҮР, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ” НӨӨЛӨӨЛЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
2021-11-15“ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮСИЙН ХИЛ ЗААГ, ИТГЭЛЦҮҮР, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ” ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВСАН БАЙДАЛ
2021-11-15ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮСИЙН ХИЛ ЗААГ, ИТГЭЛЦҮҮР, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВСАН ИРГЭДИЙН БҮРТГЭЛ
2021-06-03Газрын тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл
2021-06-03Нийтийн зайлшгүй хэрэгцээнд зориулан газар чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл
2021-06-03Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн төсөл
2021-06-03Газрын төлбөрийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл
2021-06-03Газрын кадастрын тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ төсөл
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР