ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

2023-08-16Байгууллагын 2023 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан
2023-04-06Байгууллагын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
2023-01-24Байгууллагын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн тайлан
2022-07-24Байгууллагын 2022 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан
2022-03-01Байгууллагын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
2022-01-172021 оны төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
2021-12-29БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ
2021-12-162021 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний жилийн эцсийн хэрэгжилт
2021-12-16Байгууллагын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2021-10-25Байгууллагын 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан
2021-10-25Бизнес эрхлэгчдийг дэмжих жилийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2021-08-202021 оны хагас жилийн төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
2021-06-232021 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хагас жилийн хэрэгжилт
2021-03-22Бизнес эрхлэгчдийг дэмжих жилийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө
2021-03-19Байгууллагын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
2021-03-122021 оны Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2021-01-29Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайлан
2021-01-21Байгууллагын албан хаагчдын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг дүгнэлээ
2021-01-042020 оны 4-р улиралд төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
2020-12-22Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2020 онд Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР