ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

2021-10-25Байгууллагын 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан
2021-10-25Бизнес эрхлэгчдийг дэмжих жилийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2021-08-202021 оны хасаг жилийн төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
2021-06-232021 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хагас жилийн хэрэгжилт
2021-03-22Бизнес эрхлэгчдийг дэмжих жилийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө
2021-03-19Байгууллагын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
2021-03-122021 оны Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
2021-01-29Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайлан
2021-01-21Байгууллагын албан хаагчдын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг дүгнэлээ
2021-01-042020 оны 4-р улиралд төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
2020-12-22Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2020 онд Хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2020-12-18“Зөв зөвд шудрага зөв” соён гэгээрүүлэх Аяны хүрээнд зохион байгуулсан ажлын тайлан
2020-12-16“Иргэдийн ажиллаж, амьдрах орчин нөхцлийг сайжруулах” жилийн ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2020-09-252020 оны 3-р улиралд төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
2020-09-08Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн дүгнэлт
2020-07-02Байгууллагын 2020 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан
2020-06-252020 оны 2-р улиралд төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
2020-06-02Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн дүгнэлт
2020-05-21“Иргэдийн ажиллаж, амьдрах орчин нөхцлийг сайжруулах” жилийн ажлын төлөвлөгөө
2020-05-07Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР