АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

2019-10-09Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2019-10-09Суурь судалгаа, мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2019-10-09Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2019-10-09Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2019-10-09Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2019-10-09Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2019-10-09Ерөнхий нягтлан бодогч
2019-10-09Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2019-10-09Газрын татвар, төлбөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2019-10-09Газрын даамал
2019-10-09Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга
2019-10-09Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2019-10-09Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга
2019-10-09Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2019-10-09Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2019-10-09Албан хэрэг хөтлөлт, архивын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2019-10-09ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР