АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2023-10-24Барилгын техник хяналтын улсын байцаагч
2023-10-24Газар геодези зураг зүйн улсын байцаагч
2023-10-24Газрын даамал
2023-10-24Захиргаа хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2021-11-19Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга
2021-11-18Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга
2021-11-17Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2021-11-16Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2021-11-15Газрын татвар, төлбөр, үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2021-11-14Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2021-11-13Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2021-11-12Суурь судалгаа, газрын мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2021-11-11Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2021-11-10Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2021-11-09Барилгын материалын үйлдвэрлэл, лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2021-11-08Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2021-11-07Захиргаа, архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
2021-11-06Барилгын лабораторийн шинжээч
2021-11-05Жолооч
2021-11-04Үйлчлэгч
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР