БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ

2023-11-02Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон барилга байгууламж /2023 оны 10 сар/
2023-02-16Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон барилга байгууламж 2022 он
2021-12-14БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ 2021 ОН
2021-07-23БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ /2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР/
2020-11-25Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон барилга байгууламж 2020 он
2020-08-03БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ /2020 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР/
2019-12-23БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ 2019 он
2019-06-24БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ /ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР/
2017-12-28Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авахад шаардагдах материал.
2017-12-27Ашиглалтад орсон барилга, байгууламжийн мэдээ
2017-12-252017 онд Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон барилга, байгууламжийн жагсаалт
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР