БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД

2022-12-15Аймгийн ГЗБЕТөлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт /2022/
2022-11-09Аймгийн ГЗБЕТөлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /2019-2024/
2022-09-14Сайнцагаан сумын 2022 оны ГЗБТөлөвлөгөөнд оруулсан тодотгол /2022-05-20/
2022-06-03Эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт /2021 он/
2022-04-01Сайнцагаан сумын 2022 оны ГЗБТөлөвлөгөөнд оруулсан тодотгол /2022-03-31/
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР