БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД

2023-12-262023 оны Газрын дуудлага худалдааны орлого
2023-12-26Эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт /2023 он/
2023-11-15Сайнцагаан сумын 2023 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тодотгол
2023-05-25Сайнцагаан сумын 2023 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2023-05-17Эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт /2022 он/
2023-04-12Дундговь аймгийн газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа, тосол сонгон шалгаруулалтын тайлан
2023-04-12Дундговь аймгийн Газрын татвар, төлбөр төлөлт, ногдуулалтын тайлан
2023-04-12Дундговь аймгийн 2022 оны зах зээлийн үнийн мэдээний тайлан
2023-02-28Сайнцагаан сумын 2022 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2023-02-16Дундговь аймгийн Ерөнхий архитекторын тайлан - 2022 он
2022-12-15Аймгийн ГЗБЕТөлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт /2022/
2022-11-09Аймгийн ГЗБЕТөлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /2019-2024/
2022-09-14Сайнцагаан сумын 2022 оны ГЗБТөлөвлөгөөнд оруулсан тодотгол /2022-05-20/
2022-06-03Эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт /2021 он/
2022-04-01Сайнцагаан сумын 2022 оны ГЗБТөлөвлөгөөнд оруулсан тодотгол /2022-03-31/
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР