ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

2023-11-01Дэмжлэг үзүүллээ
2023-10-31Тусламж үзүүллээ
2023-09-13Үр дүнгийн урамшуулал олголоо
2023-01-10Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдлаа
2022-12-27Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2022 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэлээ
2022-09-27Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүллээ.
2022-06-27Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2022 оны хагас жилийн хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэлээ
2022-03-04Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүллээ.
2022-01-06Үр дүнгийн урамшуулал олголоо
2021-12-30Албан хаагчдад түлээ нүүрсний хөнгөлөлт олголоо
2021-12-30Тусламж үзүүллээ
2021-12-30Хүүхдийн бэлэг гардуулан өглөө
2021-12-28Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэлээ
2021-11-29Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдлаа
2021-10-14Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хагас жилийн хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэлээ
2021-10-04Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүллээ.
2021-06-28Албан хаагчдын чийрэгжүүлэлт
2021-05-26Эцэг эхийн зөвлөлийн шинэчлэн байгууллаа
2021-04-14Ажиллах цагийн хуваарь
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР