Архитетур төлөвлөлтийн даалгавар авах:

2021-12-01

д

Бүрдүүлэх материал

Холбогдох байгууллага

Тайлбар

1

Иргэний үнэмлэх

Хүсэлт гаргагч иргэн

Хуулбар

2

Иргэний өргөдөл

Эх хувь

3

Хуулийн этгээдийн албан бичиг

Хүсэлт гаргагч хуулийн этгээд

Эх хувь

4

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Хуулбар

5

Газрын эрхийн гэрчилгээ

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар /хүсэлт гаргагч/

6

Газрын кадастрын зураг

7

Газрын гэрээ

www.urban.gov.mn цахим хаягт бүртгүүлэн, цахимаар хүсэлт илгээнэ. Дээрх материалуудыг хуулбарлаж зураг хэлбэрээр оруулна.

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР