Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2022 оны хагас жилийн хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэлээ

2022-06-27

Тус байгууллагын төрийн жинхэнэ албан хаагчид гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 1 дүгээр улиралд харьяа хэлтсийн даргаар, төрийн үйлчилгээний албан хаагчид байгууллагын даргаар үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулсан.

Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хагас  жилийн хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэхдээ Засгийн газрын 2020 оны 218 дугаар тогтоолын дагуу үнэлгээний ажлын хэсэг байгууллагын даргын тушаалаар байгуулж, гүйцэтгэлийн зорилт арга хэмжээний үнэлгээ, мэдлэг чадварын үнэлгээ, албан хаагчдын хандлага, ёс зүй, ур чадвар, багаар ажиллах чадвараар тус тус үнэлж үнэлгээний мөрөөр авах арга хэмжээний саналыг байгууллагын даргад танилцуулан нийт 6,8 сая төгрөгний урамшууллыг албан хаагчдад олгосон.

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР