ТӨСӨВ САНХҮҮ

2021-03-02Аудитын 2020 оны жилийн эцсийн дүгнэлт
2021-01-28Санхүүгийн 2021 оны 1 сарын мэдээ
2021-01-282021 оны төсвийн хуваарь
2021-01-14Санхүүгийн 2020 оны 12 сарын мэдээ
2020-12-10Санхүүгийн 2020 оны 11 сарын мэдээ
2020-11-04Санхүүгийн 2020 оны 10 сарын мэдээ
2020-10-12Санхүүгийн 2020 оны 9 сарын мэдээ
2020-09-21Санхүүгийн 2020 оны 8 сарын мэдээ
2020-08-102020 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан
2020-08-07Санхүүгийн 2020 оны 7 сарын мэдээ
2020-07-09Санхүүгийн 2020 оны 6 сарын мэдээ
2020-06-10Санхүүгийн 2020 оны 5 сарын мэдээ
2020-05-11Санхүүгийн 2020 оны 4 сарын мэдээ
2020-04-10Санхүүгийн 2020 оны 3 сарын мэдээ
2020-03-09Санхүүгийн 2020 оны 2 сарын мэдээ
2020-02-10 2020 оны төсвийн хуваарь
2020-02-10Санхүүгийн 2020 оны 1 сарын мэдээ
2020-01-09Санхүүгийн 2019 оны 12 сарын мэдээ
2019-12-04Санхүүгийн 2019 оны 11 сарын мэдээ
2019-11-07Санхүүгийн 2019 оны 10 сарын мэдээ
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР