Байгууллагын албан хаагчдын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг дүгнэлээ

2021-01-21

Засгийн газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоолын дагуу тус байгууллагын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/78 тоот тушаалаар үнэлгээний баг байгуулан албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хянаж, үнэллээ.

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР