ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЭРХИЙН ЦАХИМ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

2023-03-24
Дундговь аймгийн Засаг даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/120 тоот захирамжийн дагуу тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан дараах байршлуудад газар эзэмших эрхийн нээлттэй дуудлага худалдааг цахим/ www.mle.mn /-аар зарлаж байна. Үүнд:
1. 9-р баг, Их тойруу (МТ шатахуун түгээх станцаас баруун тийш, автозамын урд талд) худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолборын зориулалттай 2 нэгж талбар
2. 9-р баг, Шарангад /Автозамын хойд талд/ худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолборын зориулалттай 1 нэгж талбар
Дуудлага худалдаанд оролцогчдыг бүртгэх хугацаа: Дуудлага худалдаанд оролцогчдыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 09 цаг 00 минутаас эхлэн 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 15 цаг 00 минут хүртэл цахимаар бүртгэнэ.
Дуудлага худалдаа явагдах хугацаа: 2023 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас эхлэн 15 цаг 00 минут хүртэл
БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ: Дараах материалуудыг бүрдүүлэн газрын цахим бирж болох mle.mn сайтаар бүртгүүлнэ. Үүнд:
Иргэний үнэмлэх, эсвэл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
1. Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл
2. Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон нотариатаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл
3. Дэнчин төлсөн баримт (Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү байх ба 100080000967 тоот дансанд тушаана)
4. Дуудлага худалдааны хураамж төлсөн баримт (Тэмдэгтийн хураамжийн 100080000941 тоот дансанд 12500 төгрөгийг тушаана)
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР