2019-09-20

       Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын Засаг даргын 2019 оны  9 дугаар сарын 18-ны өдрийн     А/335 тоот захирамжаар газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг  2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 09.00-15.00 цагийн хооронд  цахим хэлбэрээр зохион байгуулна.

 

 

Газрын байршил

Зориулалт

Талбайн хэмжээ /м2/

Эзэмшүүлэх газрын суурь үнэ /төг /

Эзэмшүүлэх хугацаа /жилээр/

Эзэмшүүлэх нэгж талбарын тоо

1

Сайнцагаан сум 9-р баг /Тэспетролиум ШТС-ын баруун хойд талд/-Байршил-1

Үйлчилгээний

600 /0,06/

2’400’000

15

1

2

Сайнцагаан сум 9-р баг /Тэспетролиум ШТС-ын баруун хойд талд/-Байршил-3

Үйлчилгээний

600 /0,06/

2’400’000

15

1

3

Сайнцагаан сум 3-р баг /Тэспетролиум ШТС-ын зүүн урд талд/-Байршил-2

Үйлчилгээний

600 /0,06/

2’400’000

15

1

4

Сайнцагаан сум 3-р баг /Тэспетролиум ШТС-ын зүүн урд талд/-Байршил-3

Үйлчилгээний

600 /0,06/

2’400’000

15

1

5

Сайнцагаан сум 3-р баг /Тэспетролиум ШТС-ын зүүн урд талд/-Байршил-4

Үйлчилгээний

600 /0,06/

2’400’000

15

1

 

  • Дуудлага худалдааг Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан. “Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам”-ын дагуу явуулах ба ялагчтай хуулийн дагуу гэрээ байгуулна.
  • Цахим дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн этгээд дуудлага худалдааны зард заасан хугацаанд дараах материалуудыг бүрдүүлж www.mle.mn гэсэн цахим хуудсанд хандан хүсэлтээ гаргана.
  • Холбогдох мэдээллийг Аймгийн ГХБХБГ-ын 129 тоот болон болон Dundgovi.gazar.gov.mn, Dundgovi.gov.mn, 70592555, 80088606, 99840827 утсаар лавлана уу.

Дуудлага худалдаанд оролцогч дараах материалыг бүрдүүлнэ.

   ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД ОРОЛЦОГЧ ИРГЭН, АЖ АХУЙ НЭГЖ :

  1. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт /ГХБХБГ-аас авна. /
  2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар, аж ахуй нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  3. Дэнчин төлсөн баримт  /Дуудлага худалдааны анхны үнийн дүнгийн 10 хувьтай тэнцүү/ төрийн сан банкны 100080000962 тоот дансанд байршуулна.
  4. Улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөг татварын хэлтэсийн дансанд тушаасан баримт

 

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА,

БАРИЛГА,ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР