А ТУШААЛ

2022-01-24Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2022.01.05 А/02
2022-01-24Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2022.01.04 А/01
2021-12-29Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2021.12.22 А/54
2021-12-27Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2021.12.22 А/53
2021-12-27Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2021.12.20 А/51
2021-12-27Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2021.12.15 А/49
2021-12-13Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2021.12.13 А/48
2021-12-09Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2021.12.09 А/47
2021-12-09Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2021.12.09 А/46
2021-12-07Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2021.12.07 А/44
2021-12-06Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2021.12.06 А/42
2021-11-29Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2021.11.29 А/41
2021-11-17Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2021.11.17 А/38
2021-11-16Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2021.11.16 А/37
2021-11-15Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2021.11.15 А/36
2021-11-08Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2021.11.08 А/35
2021-11-04Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2021.11.04 А/34
2021-11-03Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2021.11.03 А/33
2021-11-02Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2021.11.02 А/32
2021-10-13Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай 2021.10.13А/31
Санал асуулга

Иргэн та манай байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү.

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР